CZ
Vyhledávání

Politika ochrany soukromí

Jako uživatele webu www.vitli-krpan.com bychom vás rádi informovali, že veškeré informace, které jsme od vás získali, používáme výhradně za účelem komunikace s vámi a že nebudeme používat vaše jméno a další osobní údaje proti vaší vůli a nebudeme je předávat třetím stranám. 

Vaše osobní údaje budou uchovávány a používány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu. Zaručujeme vám, že plně dodržujeme právní ustanovení týkající se ochrany osobních údajů, zabezpečení, správy katalogů, údajů a další práva a povinnosti, které má www.vitli-krpan.com jako správce souboru osobních údajů.

Prohlédněte si náš katalog