FR
Rechercher

Projets

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo operacije ”Optimiranje in vzpostavitev segmentov (ukrepov) elektronskega poslovanja z nadgradnjo in krepitvijo kompetenc-usposabljanja v podjetju PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o..” V okviru projektnih aktivnosti smo v podjetju prenovili spletno stran in spletno trgovino, digitalizirali nastope na tujih trgih, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom nadaljnega razvoja in optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Podjetje AV STUDIO d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za podjetje izvedlo naslednje storitve: prenova spletne strani in izgradnja spletne trgovine, izdelave produktno-prodajnega videa, digitalizacija nastopov na sejmih ter delavnico Krepitev kompetenc usposabljanja.


DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

V okviru vstopa na tuje trge želimo v podjetju v prihodnje uporabiti tudi sodobne promocijske kanale preko katerih želimo predstavljati naše podjetje in storitve tujim kupcem in potencialnim partnerjem na tujih trgih.


SPLETNE STRANI IN SPLETNE TRGOVINE ZA TUJE TRGE

Izvajalec je uredil prenovo spletne strani Vitli KRPAN in izgradnjo spletne trgovine KRPAN Fan-Shop. Uredila se je povsem nova vizualna podoba, ki sledi najnovejšim trendom in je uporabniku nadvse prijazna za uporabo, ki predstavlja prodajne izdelke ter vizijo in cilje podjetja. Stran obsega nove, racionalnejše izbrane funkcionalnosti strani, s prečiščenimi vsebinami in podatki za končne uporabnike. Spletna stran je postavljena v devetih, spletna trgovina pa v treh jezikovnih različicah.


PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Izvedli smo tudi predstavitveno- prodajni video. Z ustrezno tehnično opremo je izbrani zunanji izvajalec posnel produktno prodajni video in ga nato še obdelal in primerno zmontiral. Video je namenjen za objavo na spletni strani Vitli KRPAN d.o.o. ter v ostalih drugih medijih. Zgodba videa je prikazati podjetje PIŠEK - Vitli KRPAN, naš proizvodni proces in seveda naše kvalitetne proizvode. Predstavitveni video bomo uporabljali na vseh obstoječih in novih promocijskih kanalih.

Delavnica POMEN DIGITALNE B2B KOMUNIKACIJE ZA VSTOP NA TUJE TRGE”.

V skladu z ukrepom Krepitev kompetenc – usposabljanja je naš izvajalec pripravili in izvedel delavnico na temo “POMEN DIGITALNE B2B KOMUNIKACIJE ZA VSTOP NA TUJE TRGE”. Digitalna komunikacija je izjemno širok pojem, njeno izvajanje pa sloni na strateškem pristopu, zaradi česar smo se odločili za izvedbo delavnice, kjer nam je bila predstavljena teorija, pomen in vloga posameznega področja. Tekom predstavitve smo skupaj z izvajalcem oblikovali ciljne javnosti, cilje, priložnosti digitalne komunikacije, primerne medije in orodja ter idejne komunikacijske usmeritve in predloge za nadaljno obravnavo in potencialno realizacijo.


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00 EUR, skupna vrednost projekta pa znaša 56.856,27 €. Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Feuilletez notre catalogue