HR
Pretraživanje

Prihvatna kliješta

  • Prihvatna kliješta

Prihvatna kliješta

Prihvatna kliješta KS 200

Umjesto čeljusti na dizala možete jednostavno montirati rezna kliješta KS 200 koja se koriste za čišćenje i uklanjanje grmlja i manjih stabala (promjera do 200 mm). S ugrađenom oštricom od HARDOXA možete posjeći stablo ili odrezati grm te ga staviti na prikolicu. Ako uklonite oštricu, možete koristiti rezna kliješta kao obične čeljusti.

Odaberite svoj model

Prolistajte naš katalog