HR
Pretraživanje

Šumarski vitli

  • Slika je simbolična
    Slika je simbolična

Krpan 2x8EH, uha za priključivanje u tri točke (sa opcijom gibljive daske)

Vučna sila 80 kN
Preporučljiva snaga traktora > 74 kW / > 100 KM
Masa bez zaštitnog užeta 1060 kg

Tehničke karakteristike

Vučna sila 80 kN
Sila kočenja 100 kN
Srednja brzina žičanog užeta 0,5 m/s
Standardna brzina žičanog užeta 80 m / 13 mm
Maksimalna dužina žičanog užeta 90 m / 13 mm
Preporučljiva snaga traktora > 74 kW / > 100 KM
Širina 2000 mm *
Dubina 813 mm
Visina sa zaštitnom mrežom 2430 mm
Visina bez zaštitne mreže 1470 mm
Masa bez zaštitnog užeta 1060 kg
Kategorija priključenja II., III.
Hidraulični škripac Opcija
Ventil za podešavanje odmotavanja žičanog užeta Serijski **
Daljinsko upravljanje Opcija
*mogućnost proširenja za 200 mm odnosno 400 mm
**kod dvobubenjskih vitla sa hidro škripcem

Proizvodi iz serije

Prolistajte naš katalog