HR
Pretraživanje

Usporedba

Show menu

Usporedba

 
Odaberite proizvodite: 
Krpan 7,5E
Krpan 7,5E
Vučna sila
75 kN (7,5 t)
Sila kočenja
94 kN
Srednja brzina žičanog užeta
0,6 m/s
Standardna brzina žičanog užeta
80 m / 12 mm
Maksimalna dužina žičanog užeta
100 m / 12 mm
Priporučljiva snaga traktora
60-75 kW / 80-100 KM
Širina
1620 mm *
Dubina
660 mm
Visina sa zaštitnom mrežom
2300 mm
Visina bez zaštitne mreže
1770 mm
Masa bez zaštitnog užeta
584 kg
Kategorija priključenja
II., III.
Donja kolotura
Serijski
Priklop
Serijski
Hidraulični škripac
Nije moguće
Daljinsko upravljanje
Nije moguće

Prolistajte naš katalog