HR
Pretraživanje

Usporedba

Show menu

Usporedba

 
Odaberite proizvodite: 
Krpan 6,5EH
Krpan 6,5EH
Vučna sila
65 kN (6,5 t)
Sila kočenja
81 kN
Srednja brzina žičanog užeta
0,6 m/s
Standardna brzina žičanog užeta
80 m / 11 mm
Maksimalna dužina žičanog užeta
120 m / 11 mm
Priporučljiva snaga traktora
55-65 kW / 75-90 KM
Širina
1620 mm *
Dubina
660 mm
Visina sa zaštitnom mrežom
2310 mm
Visina bez zaštitne mreže
1760 mm
Masa bez zaštitnog užeta
621 kg
Kategorija priključenja
II., III.
Donja kolotura
Serijski
Priklop
Serijski
Hidraulični škripac
Opcija
Ventil za podešavanje odmotavanja žičanog užeta
Serijski **
Daljinsko upravljanje
Opcija
Gibljiva daska za "ravnanje"
Nije moguće

Prolistajte naš katalog