HR
Pretraživanje

Usporedba

Show menu

Usporedba

 
Odaberite proizvodite: 
Krpan 8,5EH
Krpan 8,5EH
Vučna sila
85 kW (8,5 t)
Sila kočenja
106 kN
Srednja brzina žičanog užeta
0,6 m/s
Standardna brzina žičanog užeta
100 m / 13 mm
Maksimalna dužina žičanog užeta
110 m / 13 mm
Priporučljiva snaga traktora
>59 kW / > 80 KM
Širina
1820 mm *
Dubina
710 mm
Visina sa zaštitnom mrežom
2310 mm
Visina bez zaštitne mreže
1770 mm
Masa bez zaštitnog užeta
673 kg
Kategorija priključenja
II., III.
Donja kolotura
Serijski
Priklop
Serijski
Hidraulični škripac
Opcija
Ventil za podešavanje odmotavanja žičanog užeta
Serijski **
Daljinsko upravljanje
Opcija
Gibljiva daska za "ravnanje"
Nije moguće

Prolistajte naš katalog