HR
Pretraživanje

Usporedba

Show menu

Usporedba

 
Odaberite proizvodite: 
Krpan 8,5DH
Krpan 8,5DH
Konstantna vučna sila
85 kN (8,5 t)
Sila kočenja
106,3 kN
Srednja brzina žičanog užeta
0,5 m/s
Standardna brzina žičanog užeta
120 m / 13 mm
Maksimalna dužina žičanog užeta
130 m / 13 mm
Priporučljiva snaga traktora
> 62 kW / > 85 KM
Širina
1800 mm *
Dubina
660 mm
Visina sa zaštitnom mrežom
2310 mm
Visina bez zaštitne mreže
1532 mm
Masa bez zaštitnog užeta
795 kg
Kategorija priključenja
II., III.
Donja kolotura
Nije moguće
Priklop
Serijski
Hidraulični škripac
Serijski
Ventil za podešavanje odmotavanja žičanog užeta
Serijski
Daljinsko upravljanje
Opcija
Diferencialno gonilo
Serijski
Gibljiva daska za "ravnanje"
Opcija

Prolistajte naš katalog