HR
Pretraživanje

Usporedba

Show menu

Usporedba

 
Odaberite proizvodite: 
Klizni element rotacijski POK
Klizni element  rotacijski POK
Nosivost
50 kN
Debljina žičanog užeta
8 - 13 mm
Masa
0,6 kg

Prolistajte naš katalog