SI
Iskanje

Izjemno produktivno, izjemno dinamično, izjemno naložbeno, izjemno KRPAN leto

Podjetje PIŠEK-Vitli KRPAN je zlata gazela Slovenije 2022. Priznanje poslovne odličnosti je 26. oktobra 2022 v Cankarjevem domu prejel lastnik in direktor podjetja Franc Pišek. 

Srebro smo letos obarvali v zlato. Priznanje zlata gazela Slovenije 2022 je v 45. letu podjetja najlepše možno priznanje. Priznanje za pogum, vztrajnost in prispevek na področju gospodarstva, ki ima trajen pomen za razvoj in ugled kraja Šmarje pri Jelšah doma in v tujini. Visokotehnološko podjetje je v vseh teh letih ostalo zavezano kakovosti, skrbno negovalo in razvijalo blagovno znamko KRPAN, ki je danes eno najbolj svetovno prepoznanih imen v panogi gozdarske mehanizacije.

Odlična investicijska kondicija

V zaključni fazi je 14-milijonska investicija v izgradnjo povečanih proizvodnih kapacitet in opreme, kjer sledimo trendom avtomatizacije in industrije 4.0. Cilj je čimbolj avtomatizirati postopke v proizvodnji in s tem zagotoviti stabilno odvijanje poslovnega procesa.

V drugi prihajajoči naložbi načrtujemo postavitev dodatne montažno-skladiščne hale in centra Feel KRPAN, kjer bodo stranke lahko doživele in spoznale celotno zgodbo podjetja in začutile blagovno znamko KRPAN. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 12 milijonov EUR. Projekt smo prijavili na Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji in s strani Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) prejeli 4,7 milijona EUR nepovratnih sredstev. Poleg omenjenega bodo sredstva namenjena tudi postavitvi  opreme za predobdelavo in površinsko zaščito kovin, nakupu samovozečih viličarjev (AGV – Automated Guided Vehicle) ter nakupu enega najsodobnejših laserjev za razrez pločevine na svetu. Začetek investicije je predviden decembra letos, zaključek pa leta 2024.

Vstopili smo v segment kamionskih dvigal

Na letošnjem mednarodnem sejmu Elmia Wood na Švedskem smo se premierno predstavili v novem segmentu kamionskih dvigal, ki so namenjena vgradnji na karoserije tovornih vozil in se lahko uporabljajo za nalaganje hlodovine, pri proizvodnji biomase, za razne komunalne in druge namene.   

Z namenom dolgoročne prisotnosti v tem segmentu smo letos vstopili tudi v lastniško strukturo podjetja HTT, ki se sedaj imenuje HTT KRPAN. Prevzeli smo upravljanje podjetja, ki ima dolgoletno tradicijo na področju nadgradenj za tovorna vozila in izdelavi tovornih prikolic za uporabo v cestnem prometu.                   

Družbena odgovornost

Za boljši in bolj trajnosten jutri moramo začeti z majhnimi koraki in pri nas samih. Verjamemo v domači kraj in vzajemnost. Človekoljubna dejavnost je odraz želje po še večjem razvoju kraja in posameznikov ter dobrobiti pomoči potrebnim. Z nedavnim prejemom certifikata Družbeno odgovoren delodajalec smo z upoštevanjem okoljskega, družbenega, zdravstvenega ter skupnostnega vidika sprejeli zavezo, da bomo tudi v prihodnje v vseh svojih dejavnostih kot primaren vzgib upoštevali načela družbene odgovornosti v širšem smislu.    

Kljub povečanim kapacitetam proizvodnje in samo rastjo podjetja uspešno zmanjšujemo svoj ogljični odtis. Ohranjanju naravnega okolja namenjamo veliko pozornosti in s strešno fotovoltaiko električno energijo pridobivamo tudi iz obnovljivih virov, za ogrevanje pa uporabljamo lesne sekance.

Izkušnje nas učijo, da izobraževanje zaposlenih ni samo družbeno odgovorno dejanje, temveč tudi predpogoj za dolgoročno uspešnost podjetja. Gre za vzajemno odvisnost.

V iskanju kvalitetnega kadra

V zadnjih šestih letih smo ustvarili preko 100 novih delovnih mest. Danes v podjetju dela 290 redno zaposlenih sodelavcev. Ustvarjamo razvojne priložnosti, zato se tudi v prihodnjih letih nadejamo povečanega povpraševanja po naših strojih in posledično odpiranja novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. 

Prelistajte naš katalog