SI
Iskanje

Postali smo družbeno odgovoren delodajalec

Za boljši in bolj trajnosten jutri moramo začeti z majhnimi koraki in pri nas samih. Verjamemo v domači kraj in vzajemnost. Človekoljubna dejavnost je odraz želje po še večjem razvoju kraja in posameznikov ter dobrobiti pomoči potrebnim.   

Z nedavnim prejemom certifikata Družbeno odgovoren delodajalec smo z upoštevanjem okoljskega, družbenega, zdravstvenega ter skupnostnega vidika sprejeli zavezo, da bomo tudi v prihodnje v vseh svojih dejavnostih kot primaren vzgib upoštevali načela družbene odgovornosti v širšem smislu.    

Kljub povečanim kapacitetam proizvodnje in samo rastjo podjetja uspešno zmanjšujemo svoj ogljični odtis. Ohranjanju naravnega okolja namenjamo veliko pozornosti in s strešno fotovoltaiko električno energijo pridobivamo tudi iz obnovljivih virov, za ogrevanje pa uporabljamo lesne sekance.

Izkušnje nas učijo, da izobraževanje zaposlenih ni samo družbeno odgovorno dejanje, temveč tudi predpogoj za dolgoročno uspešnost podjetja. Gre za vzajemno odvisnost.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Prelistajte naš katalog