SI
Iskanje

Javni razpis za spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)

Podjetje Pišek-Vitli Krpan d.o.o se je uspešno prijavilo na Javni razpis za spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9) s projektom Integrirana mikro uplinjevalna enota za soproizvodnjo in kogeneracijo - SOKO. Projekt se umešča v S4 strategijo pametne specializacije Slovenije na področje: Mrež za prehod v krožno gospodarstvo s ciljem oblikovanja verig vrednosti in zaključenih snovnih ter energetskih tokov. Projekt se vključuje na fokusno področje tehnologij za predelavo biomase oziroma njeno celovito in učinkovito rabo v snovnem ali energetskem smislu.  Trajanje projekta je 24 mesecev. Glavni cilj projekta je izdelava industrijske demonstracijske naprave, testiranje in obratovanje. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov projekta znaša 336.266,00 EUR.

Naložbodelno financirata Republika Slovenija (delež proračuna RS znaša 20%) in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (delež ESRR znaša 80%). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike (www.eu-skladi.si) v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«.

Prelistajte naš katalog