SI
Iskanje

Projekti

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Podjetje PIŠEK – Vitli KRPAN je bilo uspešno na javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO)« s projektom: Nova montaža s skladiščem in razstavnim salonom in nova lakirnica ter nova dovozna cesta.

Namen investicije je širitev zmogljivosti gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v nove prostore, naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost podjetja, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost. 

Predmet investicije je širitev zmogljivosti gospodarske družbe z izgradnjo montažno skladiščnega objekta, centra Feel Krpan ter investicijo v tehnološko opremo. Naložba zajema nakup opredmetenih osnovnih sredstev za širitev zmogljivosti poslovanja in proizvodnjo novih modelov gozdarskih vitel.

Predmet investicije:

  • Postavitev montažno skladiščnega objekta in Feel Krpan Center,
  • nakup tehnološke opreme,
  • nakup opreme v povezavi z e-mobilnostjo ter skrbi za okolico. 

Cilj investicije je izdelek – gozdarski vitel.
Skupna vrednost projekta znaša 11.996.908,58 EUR. Pogodbena vrednost v obliki subvencije znaša 4.698.731,36 EUR.

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.

Povezava na portal evropskasredstva.si.  

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo operacije ”Optimiranje in vzpostavitev segmentov (ukrepov) elektronskega poslovanja z nadgradnjo in krepitvijo kompetenc-usposabljanja v podjetju PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o..” V okviru projektnih aktivnosti smo v podjetju prenovili spletno stran in spletno trgovino, digitalizirali nastope na tujih trgih, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom nadaljnega razvoja in optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Podjetje AV STUDIO d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za podjetje izvedlo naslednje storitve: prenova spletne strani in izgradnja spletne trgovine, izdelave produktno-prodajnega videa, digitalizacija nastopov na sejmih ter delavnico Krepitev kompetenc usposabljanja.


DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

V okviru vstopa na tuje trge želimo v podjetju v prihodnje uporabiti tudi sodobne promocijske kanale preko katerih želimo predstavljati naše podjetje in storitve tujim kupcem in potencialnim partnerjem na tujih trgih.


SPLETNE STRANI IN SPLETNE TRGOVINE ZA TUJE TRGE

Izvajalec je uredil prenovo spletne strani Vitli KRPAN in izgradnjo spletne trgovine KRPAN Fan-Shop. Uredila se je povsem nova vizualna podoba, ki sledi najnovejšim trendom in je uporabniku nadvse prijazna za uporabo, ki predstavlja prodajne izdelke ter vizijo in cilje podjetja. Stran obsega nove, racionalnejše izbrane funkcionalnosti strani, s prečiščenimi vsebinami in podatki za končne uporabnike. Spletna stran je postavljena v devetih, spletna trgovina pa v treh jezikovnih različicah.


PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Izvedli smo tudi predstavitveno- prodajni video. Z ustrezno tehnično opremo je izbrani zunanji izvajalec posnel produktno prodajni video in ga nato še obdelal in primerno zmontiral. Video je namenjen za objavo na spletni strani Vitli KRPAN d.o.o. ter v ostalih drugih medijih. Zgodba videa je prikazati podjetje PIŠEK - Vitli KRPAN, naš proizvodni proces in seveda naše kvalitetne proizvode. Predstavitveni video bomo uporabljali na vseh obstoječih in novih promocijskih kanalih.

Delavnica POMEN DIGITALNE B2B KOMUNIKACIJE ZA VSTOP NA TUJE TRGE”.

V skladu z ukrepom Krepitev kompetenc – usposabljanja je naš izvajalec pripravili in izvedel delavnico na temo “POMEN DIGITALNE B2B KOMUNIKACIJE ZA VSTOP NA TUJE TRGE”. Digitalna komunikacija je izjemno širok pojem, njeno izvajanje pa sloni na strateškem pristopu, zaradi česar smo se odločili za izvedbo delavnice, kjer nam je bila predstavljena teorija, pomen in vloga posameznega področja. Tekom predstavitve smo skupaj z izvajalcem oblikovali ciljne javnosti, cilje, priložnosti digitalne komunikacije, primerne medije in orodja ter idejne komunikacijske usmeritve in predloge za nadaljno obravnavo in potencialno realizacijo.


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00 EUR, skupna vrednost projekta pa znaša 56.856,27 €. Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Javni razpis RRI 2

Podjetje je bilo uspešno na javnem razpisu RRI 2 s projektom: KRPAN DH 2 PRO (akronim). Namen projekta je spodbujanje inovativnosti in raziskovalnih dejavnosti v podjetju z razvojem nove profesionalne vitle, ki ima bistvene prednosti pri navijanju in krmiljenju vitle, prav tako pa gre za popolnoma nov industrijski dizajn.

Cilji projekta so:

  • Razvoj nove profesionalne vitle (natančno navijanje vlečne vrvi v slojih, nastavljanje maksimalne vlečne sile, digitalizacija gozdarske vitle)
  • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, povečanje števila zaposlenih, povečan izvoz visokotehnološkega proizvoda, povečanje prihodkov in prijava patenta.

Z izvedbo projekta bo na trgu popolnoma nova profesionalna vitla, ki bo bistveno pripomogla k spravljanju lesa iz gozdov (s prihrankom na energiji, porabi surovin, itd.) Z zaključenim projektom/razvojem nove vitle bi profesionalna vitla primerna za uporabo v realnem okolju.

Skupna vrednost projekta znaša 908.705,72 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 841.195,75 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 294.418,50 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 614.287,22 EUR. »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Javni razpis »Krepitev trženja blagovne znamke KRPAN na poljskem trgu«

Operacija »Krepitev trženja blagovne znamke Krpan na poljskem trgu« je sofinancirana z javnim razpisom »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov v tujini« v obdobju 30.9.2019-30.3.2021 okviru naslednjih sklopov:

  1. sklop: Predstavitev blagovnih znamk v razstavnem salonu v tujini 
  2. sklop: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu

Cilj javnega razpisa je višja dodana vrednost v podprtih podjetjih, krepitev končnih izdelkov slovenskih podjetij na tujih trgih in pozicioniranje izdelkov slovenskih podjetij višje v svetovnih vrednostnih verigah, kar prispeva k doseganju posebnega cilja Operativnega programa za evropske Kohezijska politika v okviru prednostne naložbe "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo".

Namen projekta je okrepiti trženje blagovne znamke KRPAN na poljskem trgu. Sofinanciranje bo omogočilo fizično vzpostavitev prodajnega salona na Poljskem, kjer bo potekala promocija blagovne znamke KRPAN, v sodelovanju z lokalnim agentom, ki bo opravljal upravičene tržne dejavnosti te blagovne znamke.

Skupna vrednost projekta znaša 132.225,00 EUR. Vrednost upravičenih stroškov znaša 107.500,00 EUR. Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 80.625,00 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 41.675,00 EUR. »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Prelistajte naš katalog